OCD behandling

Behandling af OCD er svær, men det kan lade sig gøre. Indtil for nyligt troede man, at al behandling af OCD var umulig. Men med udviklingen af antidepressive midler begyndte et nyt skridt mod behandlingen af OCD. Sidenhen er lægerne og psykologerne blevet klogere og ved mere om sygdommen. Derfor kan man bedre behandle OCD med andet end medicin, så man kan lære at leve med OCD.

Der findes to former for OCD behandling. Den ene er medicinsk og den er anden er adfærdsterapi. Ofte behandler man med begge former på samme tid for at opnå det bedst mulige resultat. Men OCD er en kronisk lidelse, og kun ganske få bliver erklæret 100% raske. Til gengæld kan man lære at leve med lidelsen og få et helt normalt liv.

Medicinsk behandling

Foto: e-MagineArt.com

OCD behandling kan foregå med piller, men ofte også med adfærdsterapi

Den medicinske behandling af OCD sker med SSRI-præparater. SSRI står for Selective Serotonin Reuptake Inhibitor og virker hæmmende på depressioner, angst og tvangstilstande og kaldes tit lykkepiller. Fra man påbegynder behandlingen, går der typisk et par måneder, før OCD symptomerne forsvinder.

Mange oplever, at deres OCD symptomer forsvinder, mens de bruger medicinen. Men når medicineringen ophører, kommer symptomerne tilbage. Patienter, som har gavn af den medicinske OCD behandling, vil derfor skulle tage medicin resten af deres liv for at holde tvangstankerne og tvangshandlingerne væk. Medicinen har en virkning på mere end halvdelen af alle patienter.

Adfærdsterapi

OCD behandling med adfærdsterapi foregår gennem samtaler og øvelser med psykologer og psykiatere. Terapien fungerer ved, at man skal lære at modarbejde sine OCD symptomer. Det sker ved at udsætte patienten for ting, som udløser tvangstankerne og tvangshandlingerne. Har man vaskemani, bliver patienten bedt om at røre ved noget beskidt og her efter undlade at vaske hænder.

I modsætning til den medicinske behandling så holder effekten, også når behandlingen ophører. Succesraten for adfærdsterapien er derfor også højere end med den medicinske behandling. Det til trods så er behandlingen også meget hård ved patienten, da denne skal arbejde med sin frygt.

Venner og familie

Det er vigtigt, at man som pårørende til en OCD ramt, accepterer patientens lidelse. Det kan være svært for pårørende at forstå, hvorfor man ikke bare kan holde op. Det fører ofte til frustrationer hos den OCD ramte, hvilket bare gør vedkommendes OCD symptomer værre.

Derfor opfordrer man pårørende til OCD ramte, at de lærer om OCD, så de har noget information om OCD. Med viden kan de bedre støtte den OCD ramte i behandlingen. Som pårørende er det vigtigt, at man accepterer lidelsen, men samtidig tager afstand fra den ramtes synlige OCD ritualer.

Foto: LeonArts.at

OCD behandlingen skal støttes af de pårørende

Hjælp og støtte

Som OCD ramt og pårørende kan man søge hjælp. Først og fremmest skal OCD diagnosen stilles. Tag evt. udgangspunkt i vores OCD test online. Når diagnosen er stillet, kan lægen henvise til specialistbehandling. Dog er der lang ventetid på at konsultere en OCD specialist. Så jo før man får henvisningen, jo bedre.

Derudover råder man de syge og pårørende at søge rådgivning i OCD-foreningen. De kan hjælpe med gode råd om OCD behandling, ligesom de har et forum, hvor OCD ramte kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden til helbredelse.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)
OCD behandling, 4.8 out of 5 based on 6 ratings